สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย Kick off ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ถูกต้อง ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย Kick off  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ถูกต้อง ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) ที่หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.กส. โดยการนำของนายนพวัชร์ อติวรรณาพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย ได้ Kick off  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ถูกต้อง ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอเมืองหนองคาย โดยมีนายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมลงพื้นที่และรับฟังข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

 

นายนพวัชร์ อติวรรณาพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย ทางสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย พร้อมกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.กส. ได้มีการกำหนดลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ฯ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดหนองคาย โดยเริ่มลงพื้นที่วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เป็นวันแรก คือที่อำเภอเมืองหนองคาย และที่อำเภอสระใคร และวันต่อ ๆ ไปจะลงพื้นที่อำเภออื่น ๆ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 65  จนครบทุกอำเภอ ปิดท้ายที่เทศบาลเมืองหนองคาย และเทศบาลเมืองท่าบ่อ ประชาชนที่อยากจะทราบรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 042-411563 หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หมายเลข 1567

คลังจังหวัดหนองคาย กล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คือจะต้องมีการลงทะเบียนเป็นรายบุคคลทุกคนไม่ว่าจะเคยมีหรือไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนก็จะต้องมาลงทะเบียนในครั้งนี้ ซึ่งเอกสารสำคัญที่จะต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนคือบัตรประจำตัวประชาชน ที่จะต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด แต่ในช่วงนี้ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุ ก็จะมีการอนุโลมหรือยืดหยุ่นให้ สามารถใช้บัตรประชาชนที่หมดอายุได้จนถึงเดือนธันวาคม 65 นี้

 

 

สำหรับวิธีการลงทะเบียนฯในครั้งนี้ จะแบ่งวิธีการลงทะเบียนฯโดยแยกกลุ่มผู้ลงทะเบียนฯออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังเป็นโสด ตามความหมายคือยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส กลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนฯด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่ต้องมาลงทะเบียนฯตามจุดรับลงทะเบียน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่แต่งงานคือมีการจดทะเบียนสมรสแล้ว จะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และของบุตร (หากมี) มาที่จุดรับลงทะเบียนที่มีการกำหนดไว้หลัก ๆ 3 แห่ง คือสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 แห่งที่ 2 คือที่ว่าการอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดหนองคาย และแห่งที่ 3 คือสถาบันการเงินหรือธนาคารของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย , ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ทุกสาขาในจังหวัดหนองคาย

สำหรับวันเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียนฯนั้น จะต้องรอให้ทางราชการมีการประกาศวันเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียนฯก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ หรือมาลงทะเบียนฯจุดที่กำหนดให้มาลงทะเบียนได้.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย