จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดงาน “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย” เพื่อจัดทำช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มขึ้น

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดงาน “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย” เพื่อจัดทำช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มขึ้น

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (2 สิงหาคม 2565) ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย” ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคาย มีแนวทางการเสริมสร้างพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ช่องทางการตลาด จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของจังหวัดหนองคาย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า OTOP ภายใต้งาน “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มขึ้น

 

งาน “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย” ครั้งนี้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 65 ภายในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศ 4 ภาค 17 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 100 ราย , การประกวดภาพถ่าย “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน” ภายใต้โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์เมืองหนองคาย” โดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดหนองคาย , การจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย “สร้างสรรค์ชุน สร้างคน สร้างชาติ” , การประสานความร่วมมือจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ในการจัดงานมหกรรมอาหารดี บอลลูนยักษ์มิตรภาพไทย-ลาว เป็นการเปิดเมืองหนองคายในการเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง และกิจกรรมความบันเทิง การแสดงจากศิลปิน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดการจัดงาน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย