จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณวัดสามัคคีและโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณวัดสามัคคีและโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (28 ก.ค. 65) ณ บริเวณพิธีโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา บ้านสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ณ บริเวณวัดสามัคคีและโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 

จังหวัดหนองคาย / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดสามัคคีและโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา มีจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย