กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย สานพลังบูรณาการกับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย สานพลังบูรณาการกับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่  27 ก.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ณ วัดจำปาทอง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พล.ต.ต.พุฒิพงศ์  มุสิกูล ผบก.ภ.จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ,พ.ต.อ.จำรัส จันแดง ผกก.สภ.ท่าบ่อ , พ.ต.ท.สมเกียรติ บัวนิล รอง ผกก.สส.สภ.ท่าบ่อ , พ.ต.ท.วิริยภาพ วิริยะวังพรม รอง ผกก.ป.สภ.ท่าบ่อ ข้าราชการตำรวจ,ฝ่ายปกครอง ,นรข.เขตหนองคาย ,ตชด.245 หนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ และ พระศรีญาณวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ร่วมในพิธี

 

พล.ต.ต.พุฒิพงศ์  มุสิกูล ผบก.ภ.จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหัดหองคาย ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานนี้ มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออก ถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึก ในการดูแลบำรุงรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และพันธุ์ปลา แก่ประชาชนในชุมชน และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้พสกนิกรชาวไทย มีวิถีการดำเนินชีวิต ที่มีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

 

โดยการปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกป่าปลูกต้นไม้ ถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปล่อยพันธุ์ปลาจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำ ให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภค และช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมงที่จะได้เสริมสร้างงานสร้างอาชีพ นำชุมชนไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการปลูกป่าจะช่วยรักษาพื้นที่แหล่งต้นน้ำ รักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและนำความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาสู่ธรรมชาติ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย