จังหวัดหนองคาย จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

จังหวัดหนองคาย จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (26 ก.ค. 65) ที่โรงเรียนบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น

 

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก โดยที่เกษตรกรไม่ต้องเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ในการให้บริการด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ตลอดจนสร้างการรับรู้ ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้บริการเกษตรกร ให้สามารถผลิต ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสินค้าธงฟ้าราคาพิเศษ มีเกษตรกรเข้าร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 200 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย