เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จ.หนองคาย จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน และเพื่อเกิดความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่บ้านและชุมชน

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จ.หนองคาย จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน และเพื่อเกิดความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่บ้านและชุมชน

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (25 มิ.ย. 65) ที่เวทีการจัดงาน บริเวณถนนด้านหลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ประจำปี 2565 ที่เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จัดให้มีขึ้น

 

นายสุริยา พรหมโคตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟฯ ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่บ้านและชุมชน เป็นการรณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานราชการ กิจกรรมประกอบด้วย การรำบวงสรวงหลวงพ่อหลักดิน , ขบวนแห่บั้งไฟสวยงามจากหมู่บ้านต่าง ๆ โรงเรียน และห้างร้านในเทศบาลตำบลหนองสองห้อง และการจัดบั้งไฟบูชาพญาแถน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย