กรมธนารักษ์ จังหวัดหนองคาย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงผู้ลงทุนและดูพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ที่จะมีการเปิดประมูลโดยการสรรหาพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจหนองคาย ในท้องที่ตำบลสระใคร อ.สระใคร จังหวัดหนองคาย พื้นที่ประมาณ 718-0-46 ไร่ โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นระยะเวลา 50 ปี

กรมธนารักษ์ จังหวัดหนองคาย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงผู้ลงทุนและดูพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ที่จะมีการเปิดประมูลโดยการสรรหาพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจหนองคาย ในท้องที่ตำบลสระใคร อ.สระใคร จังหวัดหนองคาย พื้นที่ประมาณ 718-0-46 ไร่ โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นระยะเวลา 50 ปี

ในช่วงเช้าของวันนี้ (23 มิถุนายน 65) ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ , นางเขมฤดี จันทร์คง ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุ พร้อมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมชี้แจงผู้ลงทุนที่ได้ซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

จากนั้นในช่วงบ่ายผู้ลงทุนได้ลงพื้นที่ดูพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ท้องที่ตำบลสระใคร อ.สระใคร จังหวัดหนองคาย โดยหลังรับฟังการบรรยายสรุปก็ได้นั่งรถยนต์ดูพื้นที่โดยรอบ

 

ตามที่กรมธนารักษ์ จะดำเนินการเปิดประมูลโดยการสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ท้องที่ตำบลสระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย เนื้อที่ประมาณ 718-0-46 ไร่ โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นระยะเวลา 50 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นต้นไป ด้วยวิธีเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า และข้อเสนอด้านการลงทุนพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อประเทศ วันนี้ (23 มิถุนายน 65) จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อเสนอโครงการลงทุนให้แก่นักลงทุนที่ซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดหนองคาย พร้อมนำผู้ลงทุนลงพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย โดยมีผู้ลงทุนเข้ารับฟังการชี้แจงและลงพื้นที่ฯ จำนวน 5 ราย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย