รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่ จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว ที่อำเภอศรีเชียงใหม่ และ อำเภอสังคม ซึ่งภาพรวมจุดผ่อนปรนทั้ง 2 แห่งมีความพร้อมในทุกด้าน รอการพิจารณาและความพร้อมฝั่ง สปป.ลาวเท่านั้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่ จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว ที่อำเภอศรีเชียงใหม่ และ อำเภอสังคม ซึ่งภาพรวมจุดผ่อนปรนทั้ง 2 แห่งมีความพร้อมในทุกด้าน รอการพิจารณาและความพร้อมฝั่ง สปป.ลาวเท่านั้น

วันนี้ (22 มิ.ย. 65) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดหนองคาย , ด่านศุลกากรหนองคาย , ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และเจ้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว

 

โดยในช่วงเช้าลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว บ้านหม้อ หมู่ 8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ บ้านด่านคำ เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และท่าแพของเอกชน ซึ่งจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว บ้านหม้อ ถือเป็นจุดผ่อนปรนฯ ที่มีมูลค่าการค้าขายมากที่สุด สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นผักและผลไม้ ที่ส่งออกจากไทยไป สปป.ลาว โดยเปิดให้นำเข้า-ส่งออกสินค้า จำนวน 6 วัน คือวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 17.00 น. ในปี 2562 มีมูลค่าการค้า รวม 155.40 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ก่อนจะมีการปิดชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมูลค่าการค้า รวม 20.90 ล้านบาท

 

ในช่วงบ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่ จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย - สปป.ลาว บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย  ที่อยู่ตรงกันข้ามกับ บ้านโคกแห่ เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เปิดทุกวันพุธและวันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ส่วนใหญ่จะเป็นชาวลาวเข้ามีจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค และสิ่งของจำเป็น

 

สำหรับจุดจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว บ้านหม้อ หมู่ 8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ และจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย - สปป.ลาว บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม ขณะนี้มีความพร้อมที่จะเปิดแล้ว รอเพียงการพิจารณาและความพร้อมฝั่ง สปป.ลาวเท่านั้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย