รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดหนองคาย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดหนองคาย

วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมม่วงชื่น โรงแรมอมันตา อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

 

การประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขัง ให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักด้านสิ่งแวดล้อมกับมนุษยธรรม เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย