จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดหนองคาย ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเซิมพิทยาคม อ.โพนพิสัย โดยร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้าม-ทางม้าลายและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดหนองคาย ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเซิมพิทยาคม อ.โพนพิสัย โดยร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้าม-ทางม้าลายและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (21 มิ.ย. 65) ณ บริเวณโรงเรียนเซิมพิทยาคม ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่จังหวัดหนองคาย โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอโพนพิสัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีขึ้น ซึ่งหลังพิธีเปิดฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และผู้ร่วมกิจกรรมฯ ยังได้ร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้าม-ทางม้าลาย และเยี่ยมชมการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรอีกด้วย

 

นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิต บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม โดยมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ มาตรการด้านกฎหมาย , มาตรการด้านถนน , มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง จัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองคาย โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย จึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอโพนพิสัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดให้มีกิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย