รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่ จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว ที่อำเภอรัตนวาปี และอำเภอโพนพิสัย ซึ่งภาพรวมจุดผ่อนปรนทั้ง 2 แห่งมีความพร้อมในทุกด้าน รอความพร้อมฝั่ง สปป.ลาว เท่านั้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่ จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว ที่อำเภอรัตนวาปี และอำเภอโพนพิสัย ซึ่งภาพรวมจุดผ่อนปรนทั้ง 2 แห่งมีความพร้อมในทุกด้าน รอความพร้อมฝั่ง สปป.ลาว เท่านั้น

วันนี้ (20 มิ.ย. 65) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดหนองคาย , ด่านศุลกากรหนองคาย , ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และเจ้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว

 

โดยในช่วงเช้าลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว บ้านเปงจาง หรือตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีนายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ซึ่งจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว บ้านเปงจาน อยู่ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาด แขวงบลิคำไซ สปป.ลาว ถือเป็นจุดผ่อนปรนฯ เพียงแห่งเดียวที่เปิดให้มีการเข้า-ออก และค้าขายได้ตามปกติ หลังจากที่มีการปิดชั่วคราวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเริ่มเปิดตามปกติตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 65 ที่ผ่านมา ใน 1 สัปดาห์จะเปิด 3 วัน คือทุกวันพุธ , วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ที่คึกคักมากที่สุดคือในวันอาทิตย์ สินค้าที่มีการซื้อ-ขายกันที่ตลาดจุดผ่อนปรนฯแห่งนี้ คือสินค้าอุปโภค-บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร สมุนไพร และเครื่องจักรสาน เป็นต้น มีมูลค่าสินค้านำเข้าจาก สปป.ลาว มาไทย ประมาณ 200,000 – 250,000 บาท/เดือน และมีมูลค่าสินส่งออกจากไทยไป สปป.ลาว ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท/เดือน

ในช่วงบ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่ จุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว เทศบาลตำบลโพนพิสัย หรือตลาดจุดผ่อนปรนไทย-ลาวเทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมีนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย , นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมฯ ซึ่งภาพรวมจุดจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว เทศบาลตำบลโพนพิสัย มีความพร้อมที่จะเปิดตามปกติในทุกด้าน รอเพียงความพร้อมของฝ่ายนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เท่านั้น ซึ่งจังหวัดหนองคาย ก็ได้มีหนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว ทั้ง 4 แห่งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่เชื่อมต่อกับ สปป.ลาว ไปแล้วหลายครั้ง มีเพียงจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว บ้านเปงจาน ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี ที่อยู่ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาด แขวงบลิคำไซ สปป.ลาว ที่มีความพร้อมและได้เปิดตามปกติแล้ว ส่วนจุดผ่อนปรนอีก 3 แห่ง ยังรอคำตอบและความพร้อมของนครหลวงเวียงจันทน์ หากพร้อมเมื่อไหร่ ทางฝั่งไทย(หนองคาย) ก็พร้อมเปิดตามปกติทันที ซึ่งหลังจากมีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมฯครบทุกแห่ง จังหวัดหนองคายก็จะมีหนังสือแจ้งความจำนงส่งไปยัง สปป.ลาวอีกครั้ง

 

สำหรับจุดจุดผ่อนปรนทางการค้าไทย- สปป.ลาว เทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่  4 มิถุนายน 2548 มีการเปิดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือทุกวันอังคาร และวันเสาร์ ก่อนที่จะมีการปิดชั่วคราวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นจุดผ่อนปรนฯที่มีการค้าขายคึกคักเป็นอย่างมาก.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย