คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมาเรื่อง “กัญชา-กัญชง ใช้อย่างไรถึงปลอดภัยและได้ประโยชน์” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการบริโภค ตลอดจนเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ และโทษของกัญชา กัญชง รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมาเรื่อง “กัญชา-กัญชง ใช้อย่างไรถึงปลอดภัยและได้ประโยชน์” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการบริโภค ตลอดจนเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ และโทษของกัญชา กัญชง รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง

วันนี้ (19 มิ.ย. 65) ที่หอประชุมโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “กัญชา-กัญชง ใช้อย่างไรถึงปลอดภัยและได้ประโยชน์” ที่คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีขึ้น

 

นายอัศจรรย์ เณรฐานันท์ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทาง และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของการคุ้มครองผู้บริโภค ในนามของคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการบริโภค ตลอดจนเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ และโทษของกัญชา กัญชง รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภค ตลอดจนสามารถอธิบาย หรือให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชา กัญชง แก่เพื่อน ครอบครัว และชุมชนได้ รวมทั้งสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภค รวมถึงใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัยต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนผู้ที่สนใจในจังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน

 

การสัมมนาในครั้งนี้ นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร ยังได้บรรยายเรื่อง “ความเป็นมาของนโยบายในการกำหนดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชา-กัญชงได้ในลักษณะเสรี” , นายอิทธิพล กิตติคุณ บรรยายเรื่อง “ความปลอดภัยของกัญชาตามมาตรฐานสากล” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ยังได้อภิปรายเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจกับคุณภาพมาตรฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา-กัญชง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง อีกทั้งยังมีการแจกต้นกล้ากัญชาให้กับผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมสัมมนาฯอีกด้วย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย