8 ปีแล้วที่ไม่ได้จัด ปีนี้จัดเต็ม จัดยิ่งใหญ่!!! สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ “นครด่านศรีสุข” อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ประจำปี 2565

8 ปีแล้วที่ไม่ได้จัด ปีนี้จัดเต็ม จัดยิ่งใหญ่!!! สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ “นครด่านศรีสุข” อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ประจำปี 2565

นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านศรีสุข  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ร่วมกับชาวตำบลด่านศรีสุข ได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ “นครด่านศรีสุข” โดยมี นายยรรยง  พรมศร นายอำเภอโพธิ์ตาก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565

 

โดยภายในงานมีกิจกรรม ขบวนแห่บั้งไฟประจำหมู่บ้านและขบวนฟ้อนรำของนักเรียนในเขตตำบลด่านศรีสุขเพื่อสื่อให้เห็นถึงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร สร้างความสามัคคีของชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างการรู้จักการประชาสัมพันธ์ตำบลด่านศรีสุข ในเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้เสริมที่สำคัญของตำบลด่านศรีสุข ทำให้ได้เห็นการแสดงพลังความรวมมือครั้งใหญ่ในตำบล 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข  ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งหนึ่งในกระบวนการจัดการนำเสนอตัวสถานที่ท่องเที่ยวคือ การนำเสนอ อัตลักษณ์ความเป็นไทยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักท่องเที่ยว การสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในช่วงนอกเทศกาลท่องเที่ยวโดยต้องเป็นกิจกรรม ที่น่าสนใจ ซึ่งตำบลด่านศรีสุขมีสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังจะม่งไปสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น แพบางกอกน้อย น้ำตกห้วยตาด เป็นต้น

“การจัดประเพณีบุญบั้งไฟ นั้น จุดประสงค์หลัก คือเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกัน เน้นความสามัคคีของคนในตำบลเป็นจุดสำคัญเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน 6 การบูชาพญาแถน ตามความเชื่อเรื่องการขอฝน การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบลด่านศรีสุข และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือการเผยแพร่ตำบลด่านศรีสุขให้เป็นที่รู้จักต่อบุคคลภายนอก ในฐานะที่ตำบลด่านศรีสุขมุ่งเน้นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คาดหวังรายได้จากการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบล โดยประเพณีบุญบั้งไฟตำบลด่านศรีสุขไม่ได้จัดมาแล้วกว่า 8 ปี จึงถือเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดงานขึ้นในครั้งนี้” นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กล่าว

 

นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กล่าวต่อว่า โดยแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปคือ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมาตำบลด่านศรีสุข ได้พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้แก่ แพบางกอกน้อย น้ำตกห้วยตาด ซึ่งจะมีการต่อยอดเพื่อให้ตำบลด่านศรีสุขเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นไป อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในชุมชนต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย