ภายหลังสื่อมวลชนนำเสนอข่าว “นายทุนสุดเหิมลักลอบขุดดินในพื้นที่ของ อดีต นายก อบต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ขายให้โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง สื่อลงพื้นที่ตรวจสอบพบเป็นพื้นที่ของ นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย เป็นที่สาธารณะชัดเจน แฉซ้ำมีขบวนการเหลือบสื่อมวลชนเรียกรับเงินผู้รับเหมา” ล่าสุด ผอ.ปปช.หนองคาย นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว

ภายหลังสื่อมวลชนนำเสนอข่าว “นายทุนสุดเหิมลักลอบขุดดินในพื้นที่ของ อดีต นายก อบต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ขายให้โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง สื่อลงพื้นที่ตรวจสอบพบเป็นพื้นที่ของ นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย เป็นที่สาธารณะชัดเจน แฉซ้ำมีขบวนการเหลือบสื่อมวลชนเรียกรับเงินผู้รับเหมา” ล่าสุด ผอ.ปปช.หนองคาย นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว

ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center หรือ CDC) กรณีสื่อมวลชนได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอกขุดดินในพื้นที่ของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ขายให้กับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านต้อนน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ - ท้ายน้ำ) ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ซึ่งพื้นที่ที่ถูกลักลอบขุดดินนั้น เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ที่จัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน แต่ภายหลังที่มีการจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านเพื่อทำการเกษตร ปรากฏว่า ชาวบ้านบางคนได้ร่วมมือกับนายทุนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ลักลอบขุดดินไปขาย เพื่อส่งให้กับโครงการดังกล่าว

 

ดังนั้น ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายเอกอุดม สูหา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต ได้ลงพื้นที่สอบถามหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย พร้อมทั้งสำรวจสภาพพื้นที่เกิดเหตุ พบรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ได้ลงพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย เพื่อสอบถามรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดสรรที่ดินเพื่อทำประโยชน์ ให้แก่เจ้าของที่ซึ่งเป็นอดีตนายก อบต.บ้านต้อน ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ แต่มาเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าของที่นำดินไปขายให้กับบริษัทผู้รับเหมาเสียก่อน ซึ่งในเบื้องต้น นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ได้ไปดำเนินการลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองฯ ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการถือของที่ดินที่ได้รับการจัดสรรจากนิคมสร้างตนเองฯ ได้รับข้อมูลว่าส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะมีความเข้าใจว่า ที่ดินของตนเองที่ถือครองมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งตนเองมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ และไม่ผิดกฎหมาย

3. นอกจากการลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว นิคมสร้างตนเองฯ ได้เรียนเชิญนายอำเภอรัตนวาปี เจ้าหน้าที่ตำรวจ อบต.บ้านต้อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 และหมู่ 4 และเจ้าของที่ มาประชุมเจรจากันในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

4. เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พบว่า พื้นที่ดังกล่าวที่มีการลักลอบขุดดิน กลายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่าเดิมทีมีบ่อน้ำอยู่แล้ว แต่เจ้าของที่จะขยายทำบ่อปลาให้กว้างขึ้น จึงต้องทำการขุดบ่อ และถือโอกาสนำดินไปขายให้กับบริษัทผู้รับเหมา ซึ่งได้รับงานในเขตอำเภอรัตนวาปีในการดำเนินโครงการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ ซึ่งเมื่อเจ้าของที่ทราบข่าว จึงกำลังจะขนดินกลับมาชดใช้คืนในส่วนที่ลักลอบขุดไป ซึ่งจากการสังเกตจะเห็นได้ว่ามีกองดินที่ทำมาเทรวมกันไว้ริมขอบบ่อจำนวนมาก

5. จากนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้ลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริง ณ อบต.บ้านต้อน โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตนายก อบต. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ใกล้จะหมดวาระในอีก 1 – 2 เดือนข้างหน้า ยอมรับว่าไม่ทราบเรื่อง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่ายอมรับว่าไม่ทราบตัวระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทำประโยชน์ของนิคมสร้างตนเอง และเชื่อโดยสุจริตใจว่าพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเป็นของชาวบ้านมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ก็จะสามารถดำเนินการอย่างไรก็ได้ อีกทั้ง มีการดำเนินการเขียนคำร้องแจ้งการขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งมีการยื่นคำร้องตามระเบียบจึงเข้าใจว่าสามารถทำได้ และคงไม่มีปัญหาอะไร

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว และจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย