โรงเรียนหนองคายคายวิทยาคาร ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

โรงเรียนหนองคายคายวิทยาคาร ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เปิดเผยว่า ที่หอประชุมโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ได้เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมได้มอบทุนการศึกษาจาก พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท  มอบทุนจากพระมหาพิทักษ์ชัย จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดหายโศก อ.สังคม จ.หนองคาย จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท มอบทุนกระเป๋าเรียนฟรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 252 ทุน มอบทุนสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จำนวน 30 ทุน มอบทุนนักเรียนทุนการศึกษาตามความประสงค์ผู้บริจาคทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน และมอบทุนการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 97 ทุน

 

การประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบนโยบายการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อได้รู้และเข้าใจถึงกฏระเบียบตลอดจนดูแลนักเรียนสามารถนำไปอบรมสั่งสอนนักเรียนในปกครองได้ และได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้นและรับทราบข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนทางด้านการเรียนและด้านความประพฤติ พร้อมทั้งหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างการและจิตใจ.  
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย