เทศบาลตำบลเวียงคุก จ.หนองคาย จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 7 ประจำปี 2565 หลังไม่ได้จัดมา นานกว่า 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เทศบาลตำบลเวียงคุก จ.หนองคาย จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 7 ประจำปี 2565 หลังไม่ได้จัดมา นานกว่า 2  ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 มิ.ย. 2565 ที่บริเวณวัดสาวสุวรรณาราม ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 7 ประจำปี 2565 ที่เทศบาลตำบลเวียงคุก จัดให้มีขึ้น หลังไม่ได้จัดมานานกว่า 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 7 ประจำปี 2565 ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ที่เป็นความเชื่อในการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดและของชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยเทศบาลตำบลเวียงคุก ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดขบวนแห่-ลวดลายบั้งไฟ เข้าร่วม จำนวน 7 ขบวน และการจุดบั้งไฟขึ้นสูงเพื่อขอฝน.  
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย