เทศบาลเมืองหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากโรคไข้เลือดออก หลังจากปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 1 ราย

เทศบาลเมืองหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากโรคไข้เลือดออก หลังจากปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 1 ราย

วันนี้(15 มิถุนายน 2565)ที่หอประชุม เทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายอลงกรณ์ รัชตเมธี รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพ จากโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 พร้อมมอบป้ายรณรงค์การป้องกันยุงลายและไฟฉายแก่ตัวแทนชุมชุนทั้ง 43 ชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 24 โรงเรียน รวมจำนวน ทั้งสิ้น 67 โรงเรียน

 

นายสมบัติ บินตะคุก ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวว่า เทศบาลเมืองหนองคายแม้จะมีพื้นที่เป็นชุมชนเมืองและกึ่งเมืองเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังประสบปัญหาโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อรื้อรังอยู่เป็นจำนวนมาก ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกันปัญหาโรคติดต่ออื่น ๆ ก็ยังพบอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก และโรคไข้ฉี่หนู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนจะพบโรคติดต่อนำโดยยุงลายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีน้ำขังตามที่ต่าง ๆ ทำให้ที่ผ่านมาแม้ว่าอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงแต่ก็ยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 วันที่ 1 มกราคม -1 มิถุนายน 2565 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 5,549 ราย และเสียชีวิต 3 ราย ในส่วนของจังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วย จำนวน 1 ราย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย