สรุปผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด – 19 พร้อมปิดศูนย์และย้ายจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองหนองคาย จาก อบจ.หนองคาย ไป รพ.หนองคาย หลังมีผู้เข้ารับวัคซีนอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่ม และมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไม่มากเหมือนก่อนหน้านี้ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.หนองคาย ได้

สรุปผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด – 19 พร้อมปิดศูนย์และย้ายจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองหนองคาย จาก อบจ.หนองคาย ไป รพ.หนองคาย  หลังมีผู้เข้ารับวัคซีนอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่ม และมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไม่มากเหมือนก่อนหน้านี้ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.หนองคาย ได้

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (15 มิถุนายน 65) ณ ห้องประชุมร่มไทร อบจ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย และ นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้ร่วมกันแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 และย้ายจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองหนองคาย จาก อบจ.หนองคาย ไป รพ.หนองคาย

 

โดยนายก อบจ.หนองคาย กล่าวถึงความเป็นมาโครงการให้บริการจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองหนองคาย ที่ อบจ.หนองคาย, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย สรุปผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีน จังหวัดหนองคาย และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวขอบคุณ กล่าวปิดศูนย์และแจ้งย้ายจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย ไป รพ.หนองคาย  ภายหลังการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ และในทุกด้าน จนทำให้การดำงานฉีดวัคซีนโควิท-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนแถลงข่าว ยังได้มีการฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย อีกด้วย

 

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่านับจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก จังหวัดหนองคายก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลได้หามาตรการในการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่การป้องกันจนกระทั่งถึงวันนี้คือการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง อบจ.หนองคาย ได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนของปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากในเรื่องของการจัดสถานที่ให้เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนแล้ว ยังได้ระดมสรรพกำลังและงบประมาณ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กำกับและมอบนโยบายการทำงาน โรงพยาบาลหนองคายก็สนับสนุนบุคลากรมาประจำจุดบริการฉีดวัคซีน ทำให้ตลอดระยะเวลา 1 ปี 8 วันที่ผ่านมา คือตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – 15 มิถุนายน 2565 ที่เป็นการงาน 3 ฤดูประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี หากดูสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 เทียบกับที่อื่น ถือว่าจุดนี้มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนสูงมาก แสดงถึงการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จ ด้วยพื้นที่ ๆ สะดวก และทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งจุดนี้จะไม่มีการแย่งคิวในการเข้ารับบริการการฉีดวัคซีน และแย่งวัคซีนกัน เพราะมีการแจกบัตรคิว และจัดที่นั่งรอให้เรียบร้อย อีกทั้งมีการจัดอาหารว่าง เพื่อจะได้ให้บริการโดยไม่ต้องพักเที่ยง ทำให้มียอดผู้เข้ารับบริการฯ สูง บางวันสูงถึง 2,200 คน รัฐบาลจึงได้มอบวัคซีนให้มากตามไปด้วย

นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า ในวันนี้ตนและ ผอ.โรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบเห็นแล้วว่า สถิติผู้ที่เข้าการฉีดวัคซีนที่จุดนี้มีปริมาณพอเหมาะที่ประชาชนที่เหลืออยู่สามารถเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลได้ แพทย์และพยาบาลจะได้กลับไปทำงานที่โรงพยาบาลตามหน้าที่ปกติ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถให้บริการฉีดวัคซีนฯ ให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการได้ เฉลี่ยขณะนี้วันละ 200 – 300 คน จึงได้มีการย้ายสถานที่จากจุด อบจ.หนองคาย กลับไปที่ รพ.หนองคาย แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเช่นเดียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อบจ.หนองคาย ก็พร้อมจะเป็นศูนย์กลางในการที่จะบรรเทา ยับยั้ง และช่วยเหลือประชาชน

 

นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวถึงความพร้อมของ รพ.หนองคาย ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า ทางโรงพยาบาลหนองคาย ก็จะดำเนินการต่อเนื่องจาก อบจ.หนองคาย แบบไร้รอยต่อ เนื่องจากการให้บริการวัคซีนถือเป็นภารกิจหนึ่งที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้ภารกิจลุล่วงไปได้ ที่สำคัญโรงพยาบาลหนองคายก็ได้เรียนรู้การบริหารจัดการเชิงระบบ ถือเป็นโมเดลระดับประเทศจาก อบจ.หนองคาย ทางโรงพยาบาลหนองคายจะได้นำไปประยุกต์ใช้ และคาดหวังว่าภายหลังที่ย้ายจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองหนองคาย ที่ อบจ.หนองคาย ไปโรงพยาบาลหนองคายในวันพรุ่งนี้ (16 มิถุนายน 65) ทางโรงพยาบาลหนองคายมีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ ทั้งประชาชนในจังหวัดหนองคายและจากจังหวัดใกล้เคียง เช่นเดียวกับที่ อบจ.หนองคาย ที่ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ของอำเภอเมืองหนองคายเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนของประเทศ เพราะมีนักท่องเที่ยวและบุคคลสำคัญมารับบริการฉีดวัคซีนที่ อบจ.หนองคาย แล้วเกิดความประทับใจ ที่สำคัญนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ต้องการให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ถือว่าขณะนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งในการปรับให้เป็นโรคประจำถิ่น คาดว่าจะเห็นได้ภายในไม่ช้านี้ แต่อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นเข็มใด รวมไปถึง วัคซีนพาสปอร์ต ก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลหนองคาย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย