จังหวัดหนองคาย จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่  30 ต.ค.62  เวลา  08.00 น.  ณ  ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวก  ผ้าพันคอพระราชทาน  ชุดเครื่องเขียน  และกระปุกออมสิน)  แก่ผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. ทั้ง  9 อำเภอของจังหวัดหนองคาย

 

ตามที่ศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่พร้อมกันทั่วประเทศ  ในระหว่างวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน  ณ  สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร  และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง  ซึ่งในระหว่างวันที่  1 - 10 ตุลาคม 2562 ศูนย์หน่วยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอ  ทุกอำเภอ  มีผู้ลงทะเบียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 4,005 คน  และศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาใหม่  ประกอบด้วยหมวก และผ้าพันคอ  จำนวน 4,005 ชุด ชุดเครื่องเขียนและกระปุกออมสิน  จำนวน 2,476 ชุด  สำหรับจิตอาสาใหม่  ที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 18 ปี

 

ในโอกาสนี้  จังหวัดหนองคาย  โดยนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดหนองคาย  จึงได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอ เพื่อจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาใหม่ในพื้นที่ตามลำดับต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย