เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าน้อมใจสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าน้อมใจสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

ในการนี้ นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครั้งนี้ด้วย
 
 

ทั้งนี้มหาเถรสมาคม กำหนดจัดพิธีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดประจำปีพุทธศักราช 2562 ในการนี้ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย ได้คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมมอบหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีด้วย.    

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย