วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 17.00 น. ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รก.จล.วัดโพธิ์ชัย ,พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผจล.วัดโพธิ์ชัย นำพระภิกษุสามเณรเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย