สมาคมประกันวินาศภัยหนองคาย ร่วมกับ คปภ.จ.หนองคาย บริษัทกลาง และ บริษัทประกันภัย มอบน้ำดื่มสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 227 แพ็ค 2,724 ขวด หลังจากที่ทราบว่าโรงพยาบาลสนาม 3 ขาดแคลนน้ำแจกให้ผู้ป่วยโควิด-19

สมาคมประกันวินาศภัยหนองคาย ร่วมกับ คปภ.จ.หนองคาย บริษัทกลาง และ บริษัทประกันภัย มอบน้ำดื่มสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 227 แพ็ค 2,724 ขวด หลังจากที่ทราบว่าโรงพยาบาลสนาม 3 ขาดแคลนน้ำแจกให้ผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 14 ม.ค.65 เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลสนามหนองคาย 3 หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (นอก) อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นางสาวมุจจรินทร์ ทัศดรกุลพัฒน์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยหนองคาย พร้อมด้วยนางสาววิไลลักษณ์ ธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) จังหวัดหนองคาย นางสาวนงลักษณ์ พิทักษ์กุล  ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด   และ นางสาวราวรรณ  โคตะนนท์ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมมอบน้ำดื่มสู้ภัยโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 227 แพ็ค 2,724 ขวด หลังจากที่ทราบว่าโรงพยาบาลสนาม 3 ขาดแคลนน้ำแจกให้ผู้ป่วยโควิด19 โดยมีนางสำเนียง จันทร์รัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลหนองคาย เป็นผู้รับมอบ

 

สำหรับโรงพยาบาลสนามหนองคาย 3 นี้ ดำเนินการโดย จังหวัดหนองคาย , อบจ.หนองคาย และเทศบาลเมืองหนองคาย โดยได้มีการปรับปรุงหอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (นอก) ให้เป็นโรงพยาบาลสนามหนองคาย 3 ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 320 เตียง แต่หากมีผู้ป่วยมากขึ้นก็จะปรับหอประชุมชั้น 2 เพิ่ม ก็จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก จำนวน 320 เตียง ซึ่งขนะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา จำนวน 224 คน ชาย 110 คน หญิง 114 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย