โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลหนองคาย ให้มีคุณภาพสู่ชุมชนชาวจังหวัดหนองคาย และในโอกาสวาระ ดิถี ขึ้นปีใหม่ ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ให้กับสื่อมวลชน

โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลหนองคาย ให้มีคุณภาพสู่ชุมชนชาวจังหวัดหนองคาย และในโอกาสวาระ ดิถี ขึ้นปีใหม่ ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ให้กับสื่อมวลชน

วันนี้ (13 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย โดยการนำของ นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร และกรรมการโรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดให้มีกิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” ขึ้น

 

นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลหนองคาย มีแผนในการพัฒนาโรงพยาบาลในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมุ่งมั่นเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนให้ดีที่สุด และแผนงานดังกล่าวจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั้น หนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ สื่อมวลชน โรงพยาบาลหนองคาย จึงได้จัดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลหนองคาย ให้มีคุณภาพสู่ชุมชนชาวจังหวัดหนองคาย และในโอกาสวาระ ดิถี ขึ้นปีใหม่ในคราวเดียวกัน

 

ในการจัดกิจรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” ในครั้งนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ให้กับสื่อมวลชน ในจังหวัดหนองคาย ด้วย โดยให้นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดำเนินการ มีสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย