รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และร่วมประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ ที่จังหวัดหนองคาย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และร่วมประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ ที่จังหวัดหนองคาย

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (10 ม.ค. 65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และร่วมประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ ที่จังหวัดหนองคาย

 

เริ่มจากติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ นายด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์การค้าชายแดน ซึ่งจากสถิติการค้าชายแดนปีงบประมาณ 2564 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว รวมทั้งการนำเข้า-ส่งออก ที่ผ่านด่านศุลกากรหนองคาย มีมูลค่าสูงกว่า 70,000 ล้านบาท พบว่าการส่งออกสินค้ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 23 โดยเพิ่มขึ้นกว่า 12,000 ล้านบาท ในขณะที่การนำเข้าลดลงเพียงเล็กน้อยประมาณ 2,000 ล้านบาท คิดเป็นลดลง ร้อยละ 8

 

จากนั้นนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ในการประชุมร่วมฯในครั้งนี้ภาคเอกชนได้มีข้อเสนอสำคัญหลายเรื่อง เช่น การเร่งรัดก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อทางรถไฟแห่งใหม่ หรือสะพานหนองคาย แห่งที่ 2 , การสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ผ่านด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย , ขอให้จีนเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้พิธีสารไทย-จีนที่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าเกษตรเพิ่มเติม , ขอให้จีนอำนวยความสะดวกสินค้าผ่านด่าน 10 แห่งภายใต้พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกัดโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ไทยผ่านประเทศที่สามเข้าสู่จีน , การเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าเกษตรจากจีนที่เพิ่มมากขึ้น , การใช้ประโยชน์จากการขนส่งสินค้าจากไทยไปจีน ผ่านรถไฟจีน-ลาว นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอขอให้มีการเปิดด่านรถไฟ ด่านท่าเรือหายโศก และจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ เพื่อเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้า เป็นการลดความแออัดในการขนส่งสินค้าจากด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย