สทนช. เดินหน้าจัดทำแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

สทนช. เดินหน้าจัดทำแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ไฮโดรเทค แอสโซซิเอชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดให้มีการกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยแบ่งออกเป็น 4 เวที โดยเวทีที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะวันบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เวทีที่ 2 ในวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เวทีที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และ เวทีที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสภาพปัญหา ลำดับความสำคัญของปัญหา ศักยภาพในแต่ละพื้นที่ แนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการ และเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอต่าง ๆ มาปรับปรุงผลการศึกษาให้สมบูรณ์ และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประชาชน ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ (อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอพรเจริญ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล อำเภอเซกา อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า)

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์/โทรสาร 0 5596 2822, 095 641 6427

เว็บไซต์โครงการ http://www.aei.nu.ac.th/Bueng%20Kan%20water%20plan.htm

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย