จัดหางานจังหวัดหนองคาย ตรวจสอบหลักฐานการไปทำงานของลูกจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อไปทำงานที่ สปป.ลาว จำนวน 65 คน

จัดหางานจังหวัดหนองคาย ตรวจสอบหลักฐานการไปทำงานของลูกจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อไปทำงานที่ สปป.ลาว  จำนวน  65 คน

วันที่ 7 ม.ค. 2565 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ฝั่งขาออก นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายวิคิด ศรีกะพา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายอภิชาติ อนุวรชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และด่านตรวจคนหางานหนองคาย ได้ตรวจสอบหลักฐานลูกจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อไปทำงานที่ สปป.ลาว จำนวน  65 คน ชาย 63 คน หญิง 2 คน

 

ทั้งนี้ นายจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขออนุญาตนำลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศที่ สปป.ลาว จำนวน 49 คน ชาย 48 คน หญิง 1 คน ประเภทการเดินทาง ขออนุญาตนำลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ (จง.23) ณ Nam Theun 2 Power Company Limited  (NNP1 PC) ตั้งอยู่ที่ House no.249 , Lao- thai Road,Vatnak Village,Sisattanark District PO Box 5862 Vientiane Capital,Lao PDR

 

และคนหางานที่เป็นลูกจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่แจ้ง RE-ENTRY VISA เดินทางกลับไปทำงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 16 คน ชาย 15 คน หญิง 1 คน ซึ่งทุกคนได้ยื่นแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง และได้แสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ภายใน 72 ชั่วโมง ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อก่อนด่านตรวจคนหางานหนองคายจะอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศได้.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย