รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดหนองคาย มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน หน้ากากอนามัย และหนังสือสวดมนต์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 145 คน

รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดหนองคาย มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน หน้ากากอนามัย และหนังสือสวดมนต์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 145 คน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (6 มกราคม 2565) ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน หน้ากากอนามัย และหนังสือสวดมนต์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จังหวัดหนองคาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 145 คน

 

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2483 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ในปี 2509 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเงิน เพื่อให้สร้างอาคารเรียนใหม่และพระราชทานชื่อใหม่เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,001 คน , ผู้บริหาร 3 คน , ข้าราชการครู 47 คน , พนักงานราชการ 2 คน , ครูอัตราจ้าง 2 คน , เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 2 คน

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย