จังหวัดหนองคาย จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับโอกาสจากการเปิดเดินรถไฟระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเปิดโอกาสและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะความสามารถด้านการลงทุนและการค้าชายแดนระหว่างภาคเอกชน ให้พร้อมรับโอกาสจากการเปิดเดินรถไฟฯ

จังหวัดหนองคาย จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับโอกาสจากการเปิดเดินรถไฟระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อเปิดโอกาสและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะความสามารถด้านการลงทุนและการค้าชายแดนระหว่างภาคเอกชน ให้พร้อมรับโอกาสจากการเปิดเดินรถไฟฯ

เมื่อเวลา 09.10 น. วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) ที่โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับโอกาสจากการเปิดเดินรถไฟระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น หอการค้าจังหวัดหนองคาย สนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการลงทุน ในการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้ มีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย

 

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สัมมนาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การก้าวเป็น ชาติมหาอำนาจอันดับ 1 ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative, BRI) และในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 จะมีการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ The China-Laos Railway ช่วงโบเต็น – นครเวียงจันทน์ ซึ่งจังหวัดหนองคาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่จะ เกิดขึ้นกับจังหวัดหนองคายในอนาคต จึงได้จัดให้มีการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับ โอกาสจากการเปิดการเดินรถไฟระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเปิดโอกาสและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะความสามารถ ด้านการลงทุนและการค้าชายแดนระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้พร้อมรับโอกาสจากการเปิด การเดินรถไฟระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจชายแดน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ทั้งสิ้น 100 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย