นายอำเภอเมืองหนองคายเปิดป้ายโรงเรียนบ้านสวยหลง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังความร่วมมือร่วมใจของชุมชน

นายอำเภอเมืองหนองคายเปิดป้ายโรงเรียนบ้านสวยหลง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังความร่วมมือร่วมใจของชุมชน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 เวลา 09.29 น. ที่โรงเรียนบ้านสวยหลง หมู่ 4 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานปิดผ้าแพรคุมป้ายโรงเรียนบ้านสวยหลง โดยมีพระครูสุริยัน ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดมงคลสนะกิจ ทำพิธีเจิมป้าย เพื่อความเป็นสิริมงคล มีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัคร, สาธารณสุขชุมชน, ผู้ปกครองนักเรียน, คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสวยหลง ร่วมในพิธี

 

นางศรุตยา รัตนติสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวยหลง กล่าวว่า นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2563 รวมเวลา 7 ปี โรงเรียนได้ถูกยุบรวมไปเรียนกับโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง ทำให้ขาดช่วงในการดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม และตกแต่งทุกองค์ประกอบทางกายภาพของบริเวณ และอาคารสถานที่เป็นอย่างมาก ต่อมาในปีการศึกษา 2563 ชุมชนบ้านสวยหลงโดยการนำของนายโกสนธิ์ ประฏิทานะโต ผู้ใหญ่บ้านสวยหลงได้ประสานการขับเคลื่อน ผลักดันขอเปิดทำการเรียนการสอนเป็นเอกเทศใหม่อีกครั้งในรูปแบบ stand alone โดยใช้พลังแห่งความสามัคคีที่รวมเป็นหนึ่งเดียวการันตีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ขอเปิดดำเนินการ และทำการเปิดป้ายโรงเรียนบ้านสวยหลงในวันนี้

 

สำหรับโรงเรียนบ้านสวยหลงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6   ปัจจุบันมี ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 คน ครูจิตอาสา 3 คน ภารโรง 1 คน มีนักเรียน จำนวน 45 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย