จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พายาม ถามไถ่ครัวเรือน ที่ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในการ (Re-Check) ข้อมูลครัวเรือน TPMAP ทั้ง 5 มิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พายาม ถามไถ่ครัวเรือน ที่ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในการ (Re-Check) ข้อมูลครัวเรือน TPMAP ทั้ง 5 มิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (25 พ.ย. 64) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย , นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย , นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ (Re-Check) ข้อมูลครัวเรือน TPMAP โดยได้พบปะกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตำบล ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ก่อนจะร่วมกันออกตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน TPMAP ทั้ง 5 มิติ ได้แก่มิติด้านสุขภาพ , มิติด้านความเป็นอยู่ , มิติด้านการศึกษา , มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ

 

จังหวัดหนองคาย ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวันอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหนองคาย (ศจพ.จ.) ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล TPMAP จำนวน 1,331 ครัวเรือน จำนวน 2,209 คน และจำแนกตามปัญหามิติ 5 ด้าน ซึ่งกิจกรรม ผู้ว่าฯ พายาม ถามไถ่ครัวเรือน ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง หรือเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวันอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย