สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้นำเสนอประเด็นการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา และผลการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินการร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แต่ละอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้นำเสนอประเด็นการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา และผลการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินการร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แต่ละอำเภอ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (25 พ.ย. 64)ที่โรงแรมพันล้านรีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2565

 

การประชุมฯในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้นำเสนอประเด็นการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินการร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)แต่ละอำเภอ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ปัจจัยของความสำเร็จ และแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนในปี 2565  เพื่อการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ที่จะเป็นการตอบสนองต่อการแก้ปัญหาตามบริบทในพื้นที่ และในทุก ๆ มิติ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัด เกิดการขยายผลต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด อำเภอ  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/พชต. ทุกอำเภอ  และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกอำเภอ จำนวน 150 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย