ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สั่งเข้ม ห้ามมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในทุกพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สั่งเข้ม ห้ามมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในทุกพื้นที่

ที่ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคายครั้งที่1/2565 โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน สถานการณ์การค้ามนุษย์ และพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี2565 โดยให้เกิดความเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ

 

นางบุญรดา  ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงมีอุปสรรคขัดขวางในความพยายามกำจัดการค้ามนุษย์ จึงถูกลดอันดับจากที่เคยอยู่ในกลุ่มที่ 2 หรือ Tier 2 ให้มาอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง หรือ Tier 2 Watch List  ในส่วนพื้นที่จังหวัดหนองคาย ในปี 2564 ก็มีกรณีการค้ามนุษย์จำนวน 1 ราย ซึ่งมีการจำกุมดำเนินคดีไปแล้ว

ด้านนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวกำชับให้ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มงวด  ไม่ให้มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น ในทุกรูปแบบ  และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่เข้มข้นคลอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย