กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ของหน่วยในอัตรา หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนยุทธการ “มนตรี 651” โดยดำเนินการในห้วงวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2564

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ของหน่วยในอัตรา หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนยุทธการ “มนตรี 651” โดยดำเนินการในห้วงวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2564

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามตรวจสภาพความพร้อม กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักกดิ์มนตรี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พ.อ.จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี / ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ซึ่งก่อนปล่อยแถวระดมมกวาดล้าง ฯ ได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ตามที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดทำคำสั่งยุทธการ “มนตรี 651” เรื่อง การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายห้วงวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2564 เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง โดยในปัจจุบันมีปัจจัยที่เกื้อกูลให้มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น เช่นปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน , นโยบายการเปิดประเทศของไทยที่อนุญาตให้สถานประกอบการต่าง ๆ สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานในทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น , ปัญหาการสู้รบภายในเมียนมาทำให้มีชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวหลบหนีภัยการสู้รบ และลักลอบเข้ามาทำงานในพื้นที่ฝั่งไทย , มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ซึ่งเปิดโอกาสให้นายจ้างสามารถนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของตนเองที่มีอยู่มาแจ้งจดทะเบียน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเป็นแรงงานในระบบได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดเวลาในการดำเนินการได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทำให้มีกระบวนการนายหน้าจัดหาแรงงาน เพื่อนำมาสวมสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานถูกกฎหมายให้ทันกรอบเวลาดังกล่าว และปัจจัยสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เกื้อกูลต่อการลักลอบเข้ามาในทุกช่องทาง

 

จากสถานการณ์และภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ และเกิดความพร้อมสูงสุด ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จึงได้มีดำริให้จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ของหน่วยในอัตรา หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีกำลังพลเข้าร่วมฯ จำนวน 70 นาย และยานพาหนะ จำนวน 14 คัน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย