กล้าคิด กล้าทำ กล้านำพาชาวตำบลนางิ้ว สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน....“ประจิต ปฏิเก” ผู้สมัครนายก อบต.นางิ้ว เบอร์ 2 นำกลุ่มรวมพลังคนรุ่นใหม่ชูนโยบาย น้ำไหล ไฟสว่าง ถนนสัญจรไปมาสะดวก ประกาศตำบลนางิ้วขาดการพัฒนามานานขอโอกาสเข้ามาบริหารเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวนางิ้ว

กล้าคิด กล้าทำ กล้านำพาชาวตำบลนางิ้ว สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน....“ประจิต ปฏิเก” ผู้สมัครนายก อบต.นางิ้ว เบอร์ 2 นำกลุ่มรวมพลังคนรุ่นใหม่ชูนโยบาย น้ำไหล ไฟสว่าง ถนนสัญจรไปมาสะดวก ประกาศตำบลนางิ้วขาดการพัฒนามานานขอโอกาสเข้ามาบริหารเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวนางิ้ว

นายประจิต ปฏิเก ผู้สมัครนายก อบต.นางิ้ว เบอร์ 2 นำกลุ่ม “รวมพลังคนรุ่นใหม่” ประกอบด้วย นายทศพล “เป้า” สมแก้ว , นายสัมฤทธิ์ “โป้ง” สดใส และ นายพงษ์พิศนุ “ดรีม” จุมพลา ลงพื้นที่สอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลนางิ้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยเฉพาะเรื่องน้ำประปา เรื่องถนนในพื้นที่ ที่เกิดปัญหาขาดการแก้ไขมานานหลายปี เพื่อฟังเสียงประชาชนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่ตำบลนางิ้วอย่างเร่งด่วนเมื่อได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว โดยมีประชาชนในพื้นที่มาให้ข้อมูลพร้อมเรียกร้องให้ช่วยแก้ปัญหา

 

นางบุญมา สามีวัง อายุ 37 ปี ราษฏร หมู่ 5 บ้านนาบอน ต.นางิ้ว บอกว่าเป็นระยะเวลาหลายปีที่ปัญหาเรื่องน้ำประปา และเรื่องถนน รวมทั้งไฟส่องสว่างในจุดอันตรายได้สร้างปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่มานานแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ตนจึงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

เช่นเดียวกับ คุณยายบัววัน สาริแสง อายุ 59 ปี ราษฏร หมู่ 5 บ้านนาบอน ต.นางิ้ว กล่าวว่า ตนอยากให้ปรับปรุงเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย และเรื่องถนน ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการแก้ไข ตนจึงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

 

 

นายประจิต ปฏิเก ผู้สมัครนายก อบต.นางิ้ว เบอร์ 2 กล่าวว่า  สำหรับนโยบายเรื่องน้ำประปา โดยเฉพาะในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านนาบอน ตนได้พบปัญหาสำคัญคือขนาดพื้นที่ของหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีการขยายหมู่บ้านออกไปทุกปี  ทำให้การใช้น้ำมีปริมาณมาก ประกอบกับที่ผ่านมา อบต.นางิ้ว ยังขยายเขตการใช้น้ำประปายังไม่ทั่วถึง เมื่อตนได้รับเลือกเข้ามาเป็น นายก อบต.นางิ้ว ตนจะดำเนินการในทันทีและถือเป็นอีกนโยบายสำคัญของกลุ่มรวมพลังคนรุ่นใหม่

 

“จากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาจากพี่น้องชาวตำบลนางิ้วทั้ง 9 หมู่บ้าน พบว่าปัญหาสำคัญคือเรื่องน้ำประปา และเรื่องถนนโดยเฉพาะถนนที่ใช้ในการขนผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมาไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ทำให้พี่น้องในพื้นที่ประสบปัญหาการสัญจรไปมาอย่างมากโดยเฉพาะฤดูฝนที่ไม่สามารถลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก เมื่อตนได้รับโอกาสมาบริหารงานในตำแหน่ง นายก อบต.นางิ้ว ตนจะทำทันทีไม่รอให้พี่น้องต้องเดือดร้อนแบบนี้” นายประจิต ปฏิเก ผู้สมัครนายก อบต.นางิ้ว เบอร์ 2 กล่าว.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย