อนุรักษ์ประเพณีไทย ใส่ใจโควิด-19….นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เปิดงานประเพณีลอยกระทงบึงหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย ปีที่ 19 พร้อมผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย

อนุรักษ์ประเพณีไทย ใส่ใจโควิด-19….นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เปิดงานประเพณีลอยกระทงบึงหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย ปีที่ 19 พร้อมผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย

เมื่อค่ำวันที่ 19 พ.ย. 64  ที่ผ่านมา ณ จุดลอยกระทง บึงหนองคาย บ้านสร้างประทาย  อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ) นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ  เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ซึ่งเป็นปีที่ 19 ของการจัดงาน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ  ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร  และประชาชนชาวตำบลวัดธาตุทั้ง 14 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงบึงหนองคาย ประจำปี 2564 นับเป็นปีที่ 19 ที่ชาวตำบลวัดธาตุได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น “วันลอยกระทง” เพื่อเป็นการกราบไหว้ขอขมาต่อแม่น้ำ (บึงหนองคาย) ที่ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค - บริโภค ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น อีกทั้ง เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวัดธาตุและตำบลใกล้เคียงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ มีการประกวดกระทงยักษ์จาก 14 หมู่บ้านของตำบลวัดธาตุ ที่ประดิษฐ์จากใบตองด้วยความสวยงาม.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย