คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย เปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำ 2564 ครั้งที่ 2 วันแรก ณ สนามสอบวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย

คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย เปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำ 2564 ครั้งที่ 2 วันแรก ณ สนามสอบวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 น. พระเทพกิตติมุนี ทป.จจ.นค. องค์ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาท ,พระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.,ดร. จจ.นค. ประธานสนามสอบ ,พระศรีวชิรโมลี รจจ.นค รองประธานสนามสอบ ,พระครูอภัยธรรมรักขิต ทป.จจ. กรรมการดำเนินการสอบ ,พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. จอ.เมืองหนองคาย ประธานกองงาน เลข.จจ.นค. ,พระครูสุวรรณขันติคุณ จอ.โพนพิสัย ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ,พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต เลข.จจ.นค.

 

โดยมี นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และคณะ ร่วมเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันอาทิตย์-จันทร์-อังคาร-พุธ แรม 2-3-4-5 ค่ำ เดือน 12 รวมสอบ 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา ๆ ละ 3 ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทุกวัน

สนามสอบวัดโพธิ์ชัย มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบนักธรรมชั้นโท-เอก รวม 613 รูป ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย