คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ฯจังหวัดหนองคาย

คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ฯจังหวัดหนองคาย

วานนี้ (18 พ.ย. 64) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับ นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย / ประคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 และนางนาตยา ทฤษฎีคุณ ผู้เชี่ยวชาญ จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / คณะอนุกรรมการฯ โดยในช่วงเช้าคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย ส่วนในช่วงบ่ายได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดหนองคาย จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับทอง ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

 

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดหนองคาย ได้ใช้แนวทางตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการนำมาปฏิบัติแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคาย ที่มีปณิธานของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และองค์ประธานโครงการฯ ได้เสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคาย จำนวน 4 ครั้ง

จากการดำเนินงานทำให้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับทอง ปีที่ 2 , ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าบ่อ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับเงิน ปีที่ 1 , ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับเงิน ปีที่ 1 , ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับเงิน ปีที่ 1 และอำเภอท่าบ่อ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย