จังหวัดหนองคาย จัดการประชุมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านกัญชา กัญชง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

จังหวัดหนองคาย จัดการประชุมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านกัญชา กัญชง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

วันนี้ (19 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านกัญชา กัญชง และพนักงานเจ้าหน้าที่ จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2565

 

นายแพทย์ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สามารถขออนุญาตผลิต(ปลูก)ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา กัญชงได้ โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิต(ปลูก) มีหน้าที่และกำหนดโทษกรณีฝ่าฝืน ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฯ  ให้สามารถนำกัญชา กัญชง ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ ทั้งนี้การนำไปใช้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยจังหวัดหนองคายมีผู้รับอนุญาตในการผลิต(ปลูก)ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา กัญชง) จำนวน 17 ราย และมีผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภท อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สามารถนำส่วนของกัญชา กัญชง ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ จำนวน 100 ราย จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน กัญชา กัญชง และพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับอนุญาตในการผลิต(ปลูก)ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5, ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภท อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร, คณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานกัญชา – กัญชง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 200 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย