ชมทะเลหมอกสวยงาม ที่ผาชมหมอก บ้านดงต้อง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ที่มีทะเลหมอกเกิดขึ้นหนาแน่นสวยงาม ผู้นำชุมชน ให้เป็นจุดทะเลหมอกอีกแห่งหนึ่งรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดเมือง

ชมทะเลหมอกสวยงาม ที่ผาชมหมอก บ้านดงต้อง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ที่มีทะเลหมอกเกิดขึ้นหนาแน่นสวยงาม ผู้นำชุมชน ให้เป็นจุดทะเลหมอกอีกแห่งหนึ่งรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดเมือง

นายอำพร วงรินยอง กำนันตำบลผาตั้ง ,นายอดุล บุญเต็ม สารวัตรกำนันตำบลผาตั้ง นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดหนองคาย ชมทะเลหมอก ที่ผาชมหมอก บ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ที่ช่วงนี้มีทะเลหมอกเกิดขึ้น หนาแน่น สวยงาม และยาวนานเกือบทุกวัน

 

สำหรับผาชมหมอก แห่งนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทางผู้นำชุมชนร่วมกับชาวบ้าน จึงได้มีการผลักดันเพื่อให้เป็นจุดชมวิวและชมทะเลหมอกอีกแห่งหนึ่งในเขตตำบลผาตั้ง อ.สังคม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลังมีการเปิดเมือง ซึ่งผาชมหมอกเป็นจุดที่วิวมุมสูงและชมทะเลหมอกที่เกิดขึ้นในหุบเขา เหนือหมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตร และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกจุดหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ที่สำคัญอยู่ห่างจากสกายวอล์ค ที่วัดผาตากเสื้อ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ซึ่งเป็นจุดชมวิวพื้นกระจกใสแห่งแรกของประเทศไทย เพียงไม่กี่กิโลเมตร.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย