จังหวัดหนองคาย ตรวจการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ ทางขึ้น-ลง ไฟแสงสว่าง และการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาลอยกระทงในแม่น้ำโขง

จังหวัดหนองคาย ตรวจการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ ทางขึ้น-ลง ไฟแสงสว่าง และการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาลอยกระทงในแม่น้ำโขง

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (18 พ.ย. 64) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา 904 ตรวจการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เริ่มจากท่าน้ำวัดมีชัยท่า ซึ่งเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับชุมชนมีชัยท่า งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 จากนั้นก็ได้เดินทางไปตรวจท่าน้ำวัดหายโศก , ท่าน้ำวัดลำดวน และท่าน้ำพระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน้ำ)

 

ตรวจการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในครั้งนี้ได้เน้นการตรวจสถานที่จัดงาน ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ ทางขึ้น-ลง ไฟแสงสว่าง การจัดระเบียบประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้น-ลง โป๊ะ แพ ท่าเทียบเรือ การกำชับ กวดขัน ตรวจสอบเรือที่ให้บริการลอยกระทงในแม่น้ำโขง ไม่ให้บรรทุกผู้โดยสารเกินความจุและต้องจัดให้มีเสื้อชูชีพอย่างเพียงพอ การจัดเรือตรวจการณ์พร้อมกำลังพล ทำการตรวจเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางน้ำในวันลอยกระทง การสนธิกำลังจัดชุดกู้ภัยทางน้ำและจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งภาพรวมเกือบทุกจุดมีความพร้อม มีเพียงบางจุดต้องเพิ่มในส่วนของระบบไฟแสงสว่าง เสริมราวกั้นทางขึ้น-ลง และราวกั้นรอบโป๊ะ เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยมากขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย