นายก อบจ.หนองคาย เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ปี 62

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานนาคาเบิกฟ้า เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ของชาวอำเภอโพนพิสัย พร้อมมอบเงินสนับสนุน 300,000 บาท

 

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าการแข่งขันเรือยาวถือเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของพี่น้องชาวอำเภอโพนพิสัย ซึ่งถือเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนอีสานที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง โดยจัดให้มีการแข่งขันเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประเพณีนี้จะอยู่คู่วิถีชีวิตของพี่น้องชาวอำเภอโพนพิสัยตลอดไป

 

สำหรับการแข่งขันเรือในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานประเพณีสำคัญของชาวลุ่มน้ำโขงให้คงอยู่สืบไป เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามัคคี และเห็นคุณค่าในความสำคัญของประเพณีแข่งเรือยาว เพื่อเป็นเกียรติประวัติของชาวอำเภอโพนพิสัย ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นอำเภอโพนพิสัย ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดหนองคาย โดยมีการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเรือยาวเล็ก ( 12 ฝีพาย) และ ประเภทเรือยาวใหญ่( 25-30 ฝีพาย).

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย