ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อคนใหม่ ยืนยันสานต่อแนวทางเดิมของอดีตผู้อำนวยการฯ คนเดิม และเดินหน้าโครงการ Nong Khai Sandbox : หนองคาย สบายดี รับการเปิดเมือง ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาปรับปรุงเรื่องการเงินการคลัง เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถอยู่ได้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อคนใหม่ ยืนยันสานต่อแนวทางเดิมของอดีตผู้อำนวยการฯ คนเดิม และเดินหน้าโครงการ Nong Khai Sandbox : หนองคาย สบายดี รับการเปิดเมือง ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาปรับปรุงเรื่องการเงินการคลัง เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถอยู่ได้

พญ.ฤดีมน สกุลคู รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กล่าวว่าตั้งแต่รับตำแหน่งมามีนโยบาย 3 ข้อที่สำคัญคือ เรื่องที่ 1 จะดำเนินการต่อยอดแนวทางเดิมของท่านนายแพทย์วัฒนา พารีศรี อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อในการยกฐานะโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลระดับ (M1) โรงพยาบาลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของชาวโรงพยาบาลท่าบ่อและพี่น้องประชาชนชาวท่าบ่อและใกล้เคียง เพราะการที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลระดับ (M1)  โรงพยาบาลทั่วไปนั้นหมายถึงว่ากรอบอัตรากำลังของบุคลากรจะเยอะขึ้นและทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเราได้

เรื่องที่ 2 คือจะทำให้โครงการ "Nong Khai Sandbox" ซึ่งมีอำเภอท่าบ่อเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เป็นเป้าหมายของจังหวัดหนองคาย ให้สำเร็จลุล่วงไปให้ได้ ซึ่งในตอนนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปมากแล้ว ซึ่งในตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเร่งทำคือการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 และในกลุ่มประชากรทั่วไปให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ ซึ่งหากเราทำได้ตามเป้าจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่าบ่อคึกคักขึ้นจากการที่มีคนต่างชาติคือพี่น้องชาว สปป.ลาว เข้ามาเที่ยว รวมทั้งมารักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

 

พญ.ฤดีมน สกุลคู รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 

สำหรับเรื่องที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั้นคือเรื่องการเงิน การคลัง ของโรงพยาบาลฯ เนื่องจากว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมีการพัฒนาไปเยอะ ซึ่งเราต้องมาพัฒนาปรับปรุงเรื่องการเงิน การคลังของโรงพยาบาลฯ เพื่อเพิ่มรายรับให้โรงพยาบาลฯ อยู่ได้

ส่วนแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยสิ่งที่เราจะทำในลำดับแรกและเริ่มทำไปแล้วนั้นก็คือการเริ่มโครงการ Paperless ในคนไข้ในนั้นก็คือการไม่ใช้เอกสารซึ่งเป็นกระดาษในคนไข้ในเลย โดยเริ่มที่แผนกกุมารเวชกรรมก่อนซึ่งอันนี้เราเป็นต้นแบบของ Smart Hospital ของกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และอีกเรื่องคือการก่อสร้างตึก 10 ชั้น จะเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี ข้างหน้านี้คือต้นไป 2567 เมื่อการสร้างตึก 1 ชั้นแล้วเสร็จ โครงการต่อไปที่เราจะทำก็คือจะพัฒนาให้ห้องฉุกเฉินเป็นห้องฉุกเฉินคุณภาพ เพื่อให้การบริการประชาชนมีคุณภาพ มีความปลอดภัยจากเชื้อโรค

 

 
 
 
 

“สุดท้ายนี้อยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวอำเภอท่าบ่อในกรณีที่ใครยังไม่ได้รับวัคซีนเข้ามารับวัคซีนได้เลยตามจุดบริการฉีดวัคซีนทั่วไป เช่นที่จุด CMU ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน และที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ และเราได้กระจายเจ้าหน้าที่ไปฉีดตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่อง” พญ.ฤดีมน สกุลคู รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กล่าว.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย