ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบโล่รางวัลพระราชทาน เข็มเชิดชูเกียรติ โล่รางวัลสิงห์ทอง และประกาศเกียรติบัตร ให้ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบโล่รางวัลพระราชทาน เข็มเชิดชูเกียรติ โล่รางวัลสิงห์ทอง และประกาศเกียรติบัตร ให้ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (21 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมี และเข็มเชิดชูเกียรติหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตัวแทนบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก ได้เข้ารับมอบเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” กระทรวงมหาดไทย แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด , มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น/กลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่น และศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด

 

นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยมีผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน และศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ใน 9 อำเภอของจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมคัดสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคน ได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย