กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประชุมติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VSC)

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประชุมติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VSC)

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VSC) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

 

สำหรับวาระเรื่องเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาพรวมการคาดการณ์และแนวโน้มสภาพอากาศ , ภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย , ภาพรวมแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ที่นำเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ จากนั้นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรุงเทพมหานคร ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดในเขตปริมณฑล และการนำเสนอการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ด้านสิ่งสาธารณูปโภค ด้านการคมนาคมและการจราจร และด้านการรับรู้

 

ในการประชุมครั้งนี้ สรุปได้ว่า สถานการณ์รวมปริมาณน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้อย ปริมาณน้ำในเขื่อนส่วนใหญ่ยังมีระดับต่ำโดยเฉพาะเขื่อนทางภาคเหนือของประเทศ ฝนที่เหมือนจะตกมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมก็เป็นการตกในบางพื้นที่ไม่ได้ตกเหนือเขื่อน ประธานในการประชุมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันกัน และขอให้ทุกจังหวัดสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และมีการเตรียมความพร้อมหากมีการคาดการณ์จะเกิดอุทกภัยในพื้นที่.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย