ประธาน อสม.อำเภอสังคม นำทีม อสม.บ้านลำภูพาน ลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่บ้านลำภูพาน ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย

ประธาน อสม.อำเภอสังคม นำทีม อสม.บ้านลำภูพาน ลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่บ้านลำภูพาน ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย

วันนี้ (10 ก.ย. 64) นายอัธยา หีบทอง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  อำเภอสังคม พร้อมด้วย นายพิรุณราช หีบทอง นำสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลำภูพาน ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ลงพื้นที่ทำการสำรวจและกำจัดลูกน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ในพื้นที่สาธารณะของชุมชน พร้อมขอความร่วมมือจากเจ้าของบ้าน หมั่นดูแล สำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุกๆ 7 วัน ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เก็บที่ 1.เก็บบ้าน ดูแลบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก ,เก็บที่ 2.เก็บขยะ เศษภาชนะ/วัสดุเหลือใช้ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และเก็บที่ 3.เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว/ไม้น้ำ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะขนาดใหญ่และปิดฝาไม่ได้

 

พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมได้รณรงค์ให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือน ในชุมชน ทั้งวัด โรงเรียน สถานที่สาธารณะอื่นๆ หลังจากเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจากการรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือนในครั้งนี้ พบว่ามีภาชนะต่างๆ ที่อยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชน ที่สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้จำนวนมาก จึงได้คว่ำทำลาย และแจ้งให้ประชาชนใช้โอกาสช่วงอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 และป้องกันโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปด้วย โดยทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้าน และรอบบริเวณบ้าน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย