เทศบาลตำบลวัดธาตุ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่วัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” และฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่วัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” และฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันนี้ (10 ก.ย. 64) ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย , นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ และนายทองเลื่อน องอาจ สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” วัคซีนโควิด-19 ที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ จัดให้มีขึ้น

 

สำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่วัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” และฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จัดให้มีขึ้นครั้งนี้ แยกเป็นในส่วนของการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 60 โดส ได้ฉีดให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระ/นักบวช และผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน ในเขตตำบลวัดธาตุ จำนวน 30 คน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงได้จัดเจ้าหน้าที่ไปฉีดให้ถึงบ้าน ส่วนวัคซีนโควิด-19 ทั่วไป ได้ฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 220 คน และประชาชนที่วอร์คอินเข้ามาฉีด รวมประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้กว่า 300 คน ซึ่งจังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 5,000 โดส.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย