เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว นำเครื่องอุปโภค บริโภค ถวายพระวัดจอมมณี ที่มีพระสงฆ์และสามเณร กว่า 50 รูป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากประชาชนออกมาทำบุญตักบาตรและถวายปิ่นโตลดน้อยลง บางวันอาหารไม่พอฉัน

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว นำเครื่องอุปโภค บริโภค ถวายพระวัดจอมมณี ที่มีพระสงฆ์และสามเณร กว่า 50 รูป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากประชาชนออกมาทำบุญตักบาตรและถวายปิ่นโตลดน้อยลง บางวันอาหารไม่พอฉัน

วันนี้( 9 ก.ย.64) ที่วัดจอมมณี ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  นางสาวอาภัชญา เกียรติรัตนวงศ์ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ย่านาง มหาเศรษฐีหนองคาย พร้อมสามี ได้เครื่องอุปโภค บริโภค ถวายพระครูสุตรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจอมมณี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ที่ในวัดมีพระสงฆ์และสามเณร รวมกว่า 53 รูป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากในช่วงนี้ พระสงฆ์และสามเณร ที่ออกไปเดินบิณฑบาตจากประชาชนชุมชนจอมมณีและชุมชนบ้านเหล่าจอมมณี มีประชาชนออกมาทำบุญตักบาตรลดลงเป็นจำนวนมาก รวมถึงการถวายปิ่นโตด้วย

 

พระครูสุตรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจอมมณี กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกมาทำบุญตักบาตรได้ ประชาชนต้องหยุดงานและไม่มีงานทำในช่วงโควิด-19 และเศรษฐกิจตกต่ำทำให้วัดจอมมณี ที่มีพระสงฆ์และสามเณร กว่า 53 รูป บางวันต้องขาดแคลนอาหาร เพราะอาหารจากการบิณฑบาตและอาหารจากปิ่นโตของพระสงฆ์และสามเณรที่ชุมชนจอมมณีและชุมชนบ้านเหล่าจอมมณีบางวันไม่เพียงพอฉัน ถึงแม้ในช่วงเพลทางวัดได้ทำโรงครัวมีแม่ครัวจากชุมชนมาทำถวายวันละ 1 อย่าง ก็ไม่เพียงพอ แต่ก่อนช่วงโควิดยังไม่ระบาดทางวัดให้เงิน 1,000 บาท เพื่อให้แม่ครัวทำอาหารถวาย แต่ช่วงโควิดระบาดทางวัดมีประชาชนมาทำบุญลดลง อีกทั้งทางวัดต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า จึงไม่มีเงินเพียงพอไปทำอาหาร  หากบางวันไม่มีวัถตุดิบก็จะทำทอดไข่และส้มตำฉัน

พระครูสุตรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจอมมณี กล่าว่าเพิ่มเติมว่า ขอบคุณนางสาวอาภัชญาและสามี ที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆมามอบให้กับทางวัด ก็จะเป็นการช่วยเหลือวัดให้สามารถมีอาหารเก็บไว้ฉันท์ให้กับพระสงฆ์และสามเณรได้อีกหลายวัน ก็ต้องขออนุโมทนา และขอเจริญพร

 

ด้านนางสาวอาภัชญา เกียรติรัตนวงศ์ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ย่านาง มหาเศรษฐีหนองคาย เล่าว่า เดิมที่ทางร้านได้ทำตู้ปันสุขแม่ย่านางที่นางร้านทุกวันพฤหัสบดี ด้วยการนำทำอาหารแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัวอยู่แล้ว พอทราบว่าทางวัดจอมมณีได้รับผลกระในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้เปลี่ยนจากตู้ปันสุข มาถวายเครื่องอุปโภค บริโภค และถวายเพลแทน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของทางวัดจอมมณีอีกทางหนึ่ง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย