รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กในจังหวัดหนองคาย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กในจังหวัดหนองคาย

วันนี้ (8 กันยายน 2564) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย นางรณิดา เหลือฐิติสกุล รองอผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

 

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษา ให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2564จำนวน 10,633 ทุน โดยทรงประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพ และส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งในพิธีมอบทุนการศึกษาฯในครั้งนี้มีเด็กพิการและออทิสติกในจังหวัดหนองคาย เข้ารับทุนจำนวน 105 คน เป็นเงิน 525,000 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันนี้จึงมอบทุนการศึกษาให้กับผู้แทนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 10 คน เท่านั้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย