โรงพยาบาลหนองคาย เริ่มฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” วันแรก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโรงพยาบาลหนองคาย ได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทาน จำนวน 1,000 โดส หรือ 500 ราย

โรงพยาบาลหนองคาย เริ่มฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” วันแรก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโรงพยาบาลหนองคาย ได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทาน จำนวน 1,000 โดส หรือ 500 ราย

วันนี้ (8 กันยายน 2564) ที่โรงพยาบาลหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายวรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัดหนองคาย , นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย , นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมผู้บริหารและบุคลกรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย และจิตอาสาพระราชทาน ได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” วันแรก ของโรงพยาบาลหนองคาย

 

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระ/นักบวช และผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีนในจังหวัดหนองคาย จำนวน 2,500 คน ซึ่งจังหวัดหนองคายได้กระจายวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ไปตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้ง 9 อำเภอ แยกเป็น โรงพยาบาลหนองคาย 1,000 โดส , โพนพิสัย 600 โดส , ท่าบ่อ 600 โดส , ศรีเชียงใหม่ 600 โดส , เฝ้าไร่ 600 โดส , สังคม 400 โดส , สระใคร 400 โดส , รัตนวาปี 400 โดส และโพธิ์ตาก 400 โดส โดยกำหนดฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นวันแรกพร้อมกันทั้งจังหวัด
ทั้งนี้ในช่วงเช้าพระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.,ดร.เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย มอบให้ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย นำคณะสงฆ์เข้าฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ในวันแรกนี้ด้วย.
 
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย