ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย แถลงคลัสเตอร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ที่เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ ขณะนี้ตรวจนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาครบทั้งหมดแล้ว พบผู้ป่วยยืนยันรวม 357 ราย แยกเป็นผู้ป่วยสีเขียว 337 ราย และผู้ป่วยสีเหลือง 20 รายส่งเข้ารับการรักษาทั้งหมดแล้ว ยืนยันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ ส่วนปัจจัยที่มีโอกาสต่อการเกิดโรคในโรงเรียน อยู่ในระหว่างสอบสวน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย แถลงคลัสเตอร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ที่เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ ขณะนี้ตรวจนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาครบทั้งหมดแล้ว พบผู้ป่วยยืนยันรวม 357 ราย แยกเป็นผู้ป่วยสีเขียว 337 ราย และผู้ป่วยสีเหลือง 20 รายส่งเข้ารับการรักษาทั้งหมดแล้ว ยืนยันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ ส่วนปัจจัยที่มีโอกาสต่อการเกิดโรคในโรงเรียน อยู่ในระหว่างสอบสวน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (8 กันยายน 2564) ที่ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าว สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

 

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดเผยเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลัสเตอร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ว่า ขณะนี้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน รวม 357 ราย จากการตรวจนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จำนวน 876 ราย ใช้เวลาในการตรวจ 3 – 4 วัน ผู้ป่วยที่ตรวจพบได้รับการรักษาแล้วทุกคน โดยส่งเข้ารักษาตัวที่ รพ.โพนพิสัย จำนวน 75 ราย และโรงพยาบาลสนามหนองคาย 3 จำนวน 282 ราย อาการของผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว จำนวน 337 ราย และเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง จำนวน 20 ราย ไม่มีผู้ป่วยกลุ่มสีแดง แต่มีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย แยกเป็นหญิงตั้งครรภ์ 2 ราย และมีภาวะอ้วน 2 ราย ซึ่งถือว่าโชคดีที่พบผู้ป่วยเร็วทำให้สามารถเข้าไปให้การรักษาได้ทันที

ในส่วนของปัจจัยที่มีโอกาสต่อการเกิดโรคในครั้งนี้นั้น อยู่ในระหว่างการสอบสวน เบื้องต้นคาดว่า เกิดจากครู หรือนักเรียน ออกนอกโรงเรียนเข้าไปในชุมชนที่มีการระบาด และการรับสิ่งของจากภายนอกโรงเรียน เข้ามาในโรงเรียน ประกอบโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำ หรือโรงเรียนกินนอน จึงมีรถเข้ามาส่งอาหารและสิ่งของอยู่เป็นประจำ ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดในโรงเรียนนั้น เนื่องจากความแออัดในชั้นเรียนและหอพัก การไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารในโรงอาหารเดียวกัน การใช้ห้องน้ำร่วมกัน และการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น

 

สำหรับภาพรวมนั้นถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้แล้ว โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 33/2564 สั่งปิด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน 64 เพื่อทำความสะอาดสถานที่ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใจ ให้ปลอดจากเชื้อและทำการคัดกรอง ดูแล รักษาผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ส่วนสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดหนองคายนั้น มีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 2,718 ราย แยกเป็นผู้ป่วยยืนยันในจังหวัด จำนวน 946 ราย และผู้ป่วยยืนยันนอกจังหวัด จำนวน 1,772 ราย.
 
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย